Co byste vlastně měli vědět o úvěru, na co se zapomíná?

mm

Může se stát, že kromě toho, že se při vyřizování úvěru úplně osypete vyrážkou z množství potřebných dokladů k doložení, na něco se zapomene…..

Co byste měli vědět, ale může se stát, že Váš úvěrový poradce opomene a problém je na světě.

Přeskočím celý proces schvalování úvěru, dokládání příjmu a veškeré papírování s tím spojené.

Mysleli jste si, že tím, že podepíšete žádost o úvěr, doložíte podklady o příjmech, tím to skončí?

Jakmile je úvěr schválen, dostanete do rukou úvěrové a zástavní smlouvy. Zástavní smlouvy se týkají kupované nemovitosti, proto zástavní smlouvy podepisuje ještě současný majitel jako zástavce. Na jedno pare zástavní smlouvy pro banku a jedno pro katastrální úřad je třeba nechat ověřit podpisy.

Jakmile máte podepsané zástavní smlouvy od zástavce, putují společně s podepsaným návrhem na vklad zástavního práva na katastr nemovitostí s 1000,-Kč kolkem, který musíte uhradit. Jeden kus orazítkovaného návrhu na vklad zástavního práva je musí doručit spolu se zástavní smlouvou s ověřeným podpisem zpět do banky. Zpravidla chce banka k čerpání ještě podepsanou kupní smlouvu na nemovitost, s ověřenými podpisy či jen s platností originálu, setkala jsem se s obojí alternativou a úschovní smlouvu s advokátem, notářem či bankou.

Pokud máte krytí úvěrem kupní ceny nemovitosti pouze z části, je třeba, abyste část financí, které máte z vlastních zdrojů, poslali na úschovní účet nejlépe ihned po podpisu kupní smlouvy, bez ohledu na to, jestli jste si vybrali k úschově financí úschovu bankovní, notářskou či advokátní. Vyžadujte potvrzení schovatele (advokáta, notáře, banky), které následně pošlete do banky jako potvrzení o složení první části či druhé části kupní ceny, v případě, že jste podepisovali rezervační smlouvu jako první a skládali již rezervační poplatek.

Tak část peněz by byla, ale co ten zbytek?

Opatrně na to, kromě všech těch papírů potřebujete mít podepsaný v bance ještě souhlas s čerpáním úvěru. V případě, že na toto zapomenete, můžete se dostat do skluzu, jelikož s blahým vědomím, že máte vše z krku, odjedete třeba na dovolenou nebo pracovně do zahraničí a bez souhlasu s čerpáním banka neuvolní peníze a tudíž se nestihne termín stanovený ve smlouvě k zaslání celé kupní ceny do úschovy financí.

Na co byste ještě neměli zapomenout, bez čeho se nepohnete?

Pojištění nemovitosti. Troufám si říct, že každá banka, která poskytuje úvěr na koupi nemovitosti a bere si nemovitost do zástavy, požaduje po klientech pojistku nemovitosti. Je to z důvodu, že by se s nemovitostí něco stalo, i třeba v průběhu zápisu vlastnického práva.

A hurá. Máme zaplacenou kupní cenu, kupní smlouvy jdou na katastr a už se jen čeká na nabytí vlastnického práva. Je pár věcí, co by Vám mohly pomoci. Katastrální úřad vždy zapisuje posloupně. Tudíž pokud vložíte jako první v pořadí zástavní smlouvu k nemovitosti, nejdříve bude zapsaná zástava, poté až vložené vlastnické právo.

A co, když na bytě vázlo zástavní právo původního majitele nemovitosti? Toto již vyplacené zástavní právo se musí samozřejmě vymazat. Banka vystaví dokument o zániku zástavního práva, který se musí taktéž vložit do katastru nemovitostí a posléze zůstane na nemovitosti pouze zástava aktuální, nového nabyvatele.

Co by ale mohlo zajímat prodávajícího…povětšinou není vyplacena kupní cena, dokud není vymazána jeho již zaniklá zástava z listu vlastnictví. Pro prodávajícího to znamená, že by měl tlačit na svou banku s vystavením dokumentu o zániku zástavního práva co nejdřív po vyplacení stávajícího dluhu, aby se nestalo, že nemovitost sice bude už dávno přepsaná v katastru na nového majitele, ale prodávající bude mít ve smlouvě, že mu budou uvolněny finance z prodeje až na základě vymazané původní zástavy prodávajícího a bohužel výmaz stávající zástavy trvá katastru stejnou dobu jako zápis nového vlastníka. Jelikož katastrální úřad zapisuje posloupně, jak jsem již zmiňovala, na výmaz zástavního práva původního se tudíž bude čekat nejdéle.

Každá změna oproti původnímu stavu v katastru nemovitostí je vyrozuměna na začátku a po dokončení změny poštou, doporučeným dopisem, tudíž se může stát, že vám přijde i 6 dopisů s probíhající a následně zapsanou změnou v katastru nemovitostí.

Banka si posléze většinou vyžádá jako podmínku úvěru doložení aktuálního listu vlastnictví, kde je zástava aktuální banky a vymazaná zástava banky prodávajícího.

Snad jsem nic nezapomněla a je to vše, co vás může překvapit.

Zanechte komentář