CO JE INSOLVENCE A KOMU HROZÍ?

mm

Slovo INSOLVENCE pochází z latiny a znamená

„neschopnost dostáti peněžitým závazkům“ (url://www.nemamdluhy.cz).

Už v minulosti jsme se setkávali s dluhy, nejedná se o jev nikterak nový. Samozřejmě od středověku, kdy se neplatiči daní a dluhů vypláceli slepicemi a jinými naturáliemi, jsme pokročili úplně jinam. Když přeskočíme několik století a dostaneme se do doby po revoluci, kdy se začal uvolňovat trh, automaticky s tím se začalo obchodovat s nemovitostmi. Samozřejmě tehdy jste byli schopni koupit činžovní dům za milion i méně, dnes si připlatíte několik desítek milionů navíc. Ne každý je tak movitý, aby disponoval několika volnými miliony na účtu a proto se nabízí samozřejmě financování bankovními i nebankovními institucemi.

Většina lidí při koupi nemovitosti sáhne pro bankovní půjčku, má-li prokazatelné příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. Co to znamená? Vaše daňové přiznání nebo potvrzení od zaměstnavatele musí být dostatečně vysoké, abyste si byli schopni s vaším příjmem vzít úvěr na nemovitost. Co se stane, když mám na výplatní pásce minimální mzdu? Pokud neprokážete ještě příjem např. z pronájmu nějaké vaší nemovitosti nebo jakýkoliv jiný příjem, zpravidla nemáte šanci bankovní úvěr na koupi nemovitosti dostat. Váš zaměstnavatel by musel prokázat skutečnou výši vašeho příjmu, což samozřejmě znamená navýšení odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

Povětšinou lidé, kteří mají neprokazatelné příjmy ( většinou jsou to lidé pracující v malých firmách nebo v gastronomii) se s ohledem na nesolventnost pro banku musí uchýlit k nebankovní půjčce.

Ať už máte bankovní či nebankovní půjčku na vaši nemovitost, v okamžiku, kdy se zpozdíte s platbou úvěr vás banky vyzve k neprodlené úhradě úvěru po splatnosti e-mailem, smskou i dopisem. První varování bývá černým puntíkem, kdy se dostáváte do hledáčku banky. Jakmile se dostanete do finančních potíží a přestanete pravidelně splácet, dostanete se na blacklist bankovního registru a už to s vámi jede z kopce. Stačí pár nezaplacených splátek na byt, na leasing na auto a máte problém. Jak dluhy narůstají, začnou si věřitelé brousit zuby na vaše nemovité i movité věci a když problém dlouhodobě neřešíte, přihlásí se exekuce. Přijdete o práci, nestíháte splácet a už vám nemá ani kdo nemá půjčit. Jste předlužení a nevíte co s tím.

Někdo vám poradí. Co zkusit osobní bankrot?

Kde najdete podrobnosti? Podmínky osobního bankrotu upravuje insolvenční zákon. Zásadní je ovšem podmínka, zda se během pěti let jste schopni se zbavit alespoň třetiny dluhů. Nejde si totiž říct jen, že chcete oddlužit, ale oddlužení vám musí být povoleno.

Kam ale žádost na oddlužení podat? Návrh na oddlužení se podává ke krajskému soudu podle místa trvalého bydliště a tím se zastaví jakékoliv úročení dluhů a začíná vám běžet ochranná lhůta do rozhodnutí soudu. Podáním návrhu se zastaví i veškeré exekuce a růst dluhů.

Doba rozhodnutí soudu se liší, většinou bývá rozhodnuto do dvou měsíců od podání návrhu. Poté, co soud rozhodne o osobním bankrotu je soudem přidělený insolvenční správce, který následně řeší celé vypořádání s věřiteli. Maximální délka oddlužení nesmí překročit pět let.

Důležité je, že osobní bankrot může na sebe vyhlásit pouze dlužník, respektive od loňského roku v zastoupení svého právního zástupce, notáře, insolvenčního správce nebo organizace mající potřebnou státní akreditaci.

Po pěti letech, kdy dlužník řádně splácí v rámci splátkového kalendáře může zažádat o osvobození od placení zbytku pohledávek. Důležité ale je, že musíte mít splaceno alespoň 30% dluhů. Je zde ale několik podmínek, které musíte splnit, aby vám soud potvrdil možnost oddlužení.

Vaše dluhy musí být nejméně u dvou věřitelů. Nejste schopni splácet po delší dobu. Poslední podmínka je schopnost splatit alespoň 30% ze svých dluhů, jsou zde ale započteny i úroky, penále a poplatky spojené s vymáháním dluhů.

Poslanecká sněmovna 22.1.2019 rozhodla o oddlužovací novele. Nebyl přijat návrh, kdy bylo navrhováno odpuštění  veškerých dluhů bez ohledu na to, zda je chce nebo může zaplatit. Délka oddlužení se zkracuje z 5ti na 3 roky, pokud dlužník splatí alespoň 60% dluhu. Více najdete viz

http://www.ceska-justice.cz/2018/01/vlada-schvalila-oddluzovaci-novelu-neni-dluhova-amnestie-vzkazuje-pelikan/