Jaká úschova financí je pro vás ta pravá?

mm

Vybrali jste konečně nemovitost, proces někdy zdlouhavý a únavný samotným hledáním na internetu a co teprve na prohlídkách. Podepsali jste rezervační smlouvu, dostali mailem návrhy kupních smluv, ale co s úschovou financí? Komu své finance svěřit? Bance, advokátovi, notáři nebo poslat finance přímo prodávajícímu?

Jaké je to správné řešení? Správné řešení je to nejbezpečnější samozřejmě. Je někde záruka, že o své peníze nepřijdete?

Určitě se k vám dostala celorepublikově propíraná kauza jedné pražské realitní kanceláře, kdy spolupracující advokátní zástupce utekl s několika desítkami milionů klientů a realitní kancelář se z celé kauzy snažila vyzout s tím, že s advokátem neměli smlouvu a že si klienti mohli přece vybrat jiného advokáta.

Nejčastěji používaná úschova finančních prostředků z mé praxe je přes advokáta. Mgr. Nebo JUDr., liší se pouze výší dosaženého vzdělání, zda magisterské nebo doktorské, je zpravidla jedno, oba tituly znamenají ten samý výsledek=právník, advokát, právní zástupce.

Každý vystudovaný advokát by měl být dohledatelný v České advokátní komoře. Je to právnická organizace sdružující seznam advokátů a advokátních koncipientů na území České republiky a měla by být garancí právních služeb advokátů. Česká advokátní komora (ČAK) vydává svým členům i kartičku, prokazující členství v ČAK. Advokát by měl mít v bance, ve které má založený advokátní účet i několik účtů vázaných, které slouží pouze pro jeden konkrétní otevřený případ prodeje, nikdy se neshlukuje víc finanční zdrojů z několika případů na jednom účtu. Advokát by měl mít samozřejmě pojištění, nejen pojištění účtů v bance proti úpadku banky, ale i proti profesní chybě, kdyby ji udělal.

Jinou záruku vám ale advokát nedá. Nikdo vám nedokáže zaručit, že neuteče se složenými penězi a už ho nikdy neuvidíte. Proto než svěříte své finance do rukou advokáta, doporučuji si ho minimálně prověřit, viz výše. Částka, kterou zaplatíte za advokátní úschovu finančních prostředků, se rapidně liší od dalších dvou úschov. Zaplatit byste měli mezi 3 až 10 000,- Kč, dle advokáta. Úroky vznikající za pobytu vašich financí na účtu advokáta jsou výnos pro advokáta, ze smlouvy na ně nemáte zpravidla nárok.

A co takový notář? Je notář nějakou zárukou, že nepřijdu o své finance? Toto je mýtus, který málokdo ví. Za notáře stejně jako za advokáta nepřebírá záruku stát, tudíž notář úplně stejně jako advokát patří do notářské komory a je tudíž dle jména či čísla v evidenci komory dohledatelný, ale stejně jako advokát i notář je samostatně podnikající osoba, která může finance zpronevěřit. Pouze u 90% klientů se potýkám s mylným dojmem, že za notáře ruší stát a tudíž je bezúhonný a naprosto bezpečný. V čem je tedy rozdíl oproti advokátní úschově? Notář za svoje úkony účtuje dle vyhlášky. Smluvně se může dohodnout, že paušálně vám naúčtuje pouze za úkony, nespadající do notářských úkonů, jako jsou například poradenství. Kolik si tedy notář účtuje?

  • z prvních 100.000,- Kč tarifní hodnoty 1, 2 %,
  • z přebývající částky až do 500.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 6 %,
  • z přebývající částky až do 1.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 4 %,
  • z přebývající částky až do 10.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 2 %,
  • z přebývající částky až do 30.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 1 %, nejméně 1.000,- Kč.

(čerpáno z webu www.notarky.cz)

Pokud notář přijal notářskou úschovu v souvislosti s kupní smlouvou, kterou sepsal notářským zápisem, pak ušetříte 90 %, neboť odměna notáře činí jen 10%z vypočtené částky.

A co takhle banka? Málokdo tento typ úschovy využívá, ale mě se zdá skoro i nejjistější. Jaká je pravděpodobnost, že například Komerční banka, Česká spořitelna nebo Unicredit zkrachuje a přijdete o peníze? Přijde mi, že v porovnání s notářskou a advokátní úschovou je pravděpodobnost ztráty financí nejnižší. Nevýhodou je časová transparentnost. Za celou svoji praxi jsme dělali bankovní úschovu maximálně desetkrát u různých bankovních institucí a většinou to bylo o nervy ve smyslu, že jsme čekali i několik týdnů na vyhotovení úschovních smluv. Nedá se také přesně říci paušálně, kolik za úschovu zaplatíte, protože každá banka má jiné podmínky. Jedna banka si za smlouvu včetně úschovy naúčtuje 4000,-, jiná 6 000,- a další vám může naúčtovat i poplatek ze složené částky. Je to o konkrétním jednání s bankou. Tarify a poplatky za úschovy najdete běžně i na webu jednotlivých bank nebo se můžete doptat přímo na pobočkách či u hypotečních poradců.

Důležitá věc na závěr. Moje rada zní : Všechny finanční zdroje uvolňovat z úschovy až po zápisu nového majitele do katastru nemovitostí a na základě předloženého listu vlastnictví s novým nabyvatelem, ne dříve. Takto budete mít jistotu, že prodávající bude mít finance a kupující nemovitost.

Přeji štastnou ruku při výběru uschovatele a krásné jaro.

Zanechte komentář