Kupuji na investici v zahraničí

mm

Koupě nemovitosti v atraktivní lokalitě v zahraničí (v blízkosti turistických destinací, v centrech měst) je zajímavou finanční investicí, od které se dá očekávat další zhodnocení v budoucnosti. Navíc můžete nemovitost v době, kdy ji nebudete využívat, pronajímat. U některých domů nebo bytů, které se dobře pronajímají, může příjem z nájmu pokrýt celou nebo větší část hypoteční splátky. Neopomeňte však skutečnost, že se může nepříznivě otočit vývoj měnového kurzu. Pokud se budete chtít tomuto riziku vyhnout, je nejjednodušší cestou pronajímat nemovitost Čechům za české koruny.

Vývoj cen přeje nákupu

Vývoj cen nemovitostí v zahraničí se příliš nevymyká vývoji cen v České republice. Podobně jako u nás klesají ceny bytů i ve většině zemí Evropské unie (pokles o 5,6 %).

V některých evropských zemích jako je Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko a Litva, je pokles cen nemovitostí dokonce ještě výraznější než v Česku. Naopak mírnější snižování cen je patrné v Portugalsku, Bulharsku, Slovensku a Lotyšsku.

Zástava nemovitosti v ČR je podmínkou

Dobrou zprávou je, že české banky hypotéky na zahraniční nemovitost poskytují. Avšak je tu jedno podstatné ale – je nutná zástava v podobě nemovitosti v České republice. V tomto směru se připravte, že vyřízení úvěru na zahraniční nemovitost může trvat déle, protože je s ním spojeno více papírování. U některých bank můžete očekávat i vyšší úrok.

Sazba, podmínky a nutný minimální vklad závisí na finanční situaci kupujícího. Obvykle je možné získat hypotéku až do 60 – 70% odhadní ceny nemovitosti. Obecně lze říci, že hypotéky v eurech jsou vázané na EURIBOR (The Euro Interbank Offered Rate – nejčastěji používaný index u zahraničních hypoték v eurech). Často se však stává, že české banky na tento index nehledí a poskytují vlastní sazby.

Požadavky na sjednání hypotéky závisí na mnoha faktorech, např. na délce úvěru, požadované částce, zemi a podmínkách konkrétní banky. Rozhodně je výhodné obrátit se se svojí žádostí na banky, které mají v zemi, kde se nemovitost nachází, své pobočky.

Koupě nemovitosti na vlastní pěst? Nemusí se vyplatit

Máte-li svoji nemovitost vybranou, můžete přistoupit k její koupi buď na vlastní pěst, nebo se nechat zastupovat specializovanou realitní kanceláří. Obě varianty pečlivě zvažte. Je pravděpodobné, že kupní smlouva včetně všech dalších dokumentů bude psána v cizím jazyce, což ztěžuje porozumění obsahu smluvních dokumentů.

Rozhodně nepodepisujte nic, čemu nerozumíte nebo si nejste jisti přesným výkladem. Vezměte si čas na prostudování a nechte si vše přeložit.

Pokud se rozhodnete využít služeb specializované realitní kanceláře, ušetříte si mnoho času a nervů, ale bude vás to něco stát. Realitní kanceláře specializované na zahraniční trh spolupracují s partnerskými společnostmi, které přímo působí v zemi, kde si chce kupující nemovitost pořídit.

Díky tomu místně příslušná realitní kancelář s prodávajícím zkonzultuje a připraví smlouvu a dohlédne na veškerý následný administrativní proces.

Proč investovat úspory do nemovitostí v zahraničí

  • investice do realit je výnosnější než investice do akcií a obligací
  • investice do realit je účinnou ochranou před znehodnocením majetku inflací
  • vyšší výnosy z nájmu než v ČR
  • rychlejší růst cen nemovitostí než v ČR ( 10% i více )
  • ochrana před fluktuacemi koruny
  • větší bezpečnost investice ve vyspělých zemích

Jakým rizikům se vyvarovat?

Prvotním  rizikem je pro českého investora neznalost prostředí. Navíc v době, kdy je tamní vývoj cen neznámou i pro místní obyvatele. Ve skutečnosti existuje jen málo lokalit, kde lze do budoucna předpokládat výraznější zhodnocení nemovitosti. Což zvláště pro spekulanty či krátkodobé investory mění situaci.

Další rizika jsou i různě nastavené podmínky pro nákup domu či bytu. Někde se tak mohou například daně z převodu zpoplatňovat u kupujícího a mohou dosahovat úrovně až 15 procent z kupní ceny.

Vedle detailů převodu nemovitosti do vlastnictví kupce se vyplatí vědět, na kolik přijdou další náklady a poplatky související s vlastnictvím. Kupříkladu jen osazení elektroměru může přijít 50krát dráž než v Česku. Další skryté náklady mohou vyplývat z platnosti odlišných technických norem, které musí vlastník nemovitosti dodržovat. U nemovitosti ve vzdálenosti tisíců kilometrů od místa trvalého bydliště kupce je náročné zajistit efektivní správu bytu či domu, proto je třeba počítat s náklady na její správu. Odměna pro seriózního správce může výrazně snižovat výnos z pronájmu.