Co je zateplení stříkanou pěnou a proč si ho pořídit místo vaty?
Stříkaná polyuretanová pěna  (zkratka PUR) má oproti jiným izolantům např.vatě řadu výhod. První z nich je určitě tloušťka izolantu. Větší tloušťka vatových izolací je oproti stříkaným izolacím dána záměrným předimenzováním kvůli hůře upevnitelnému postupu v konstrukcích, proudění vzdušné vlkosti, prokousání se izolací hlodavci atd.
Nástřikem tedy získáme vodotěsnou a tepelnou izolaci bez tepelných mostů s dokonalým celoplošným odporem. Zcela dokonale tento materiál utěsní všechna kritická místa (průchody střešním pláštěm, odvětrávací komínky, napojení vzduchotechniky, napojení střešních vpustí a detailů u atik apod.tudíž se zabrání tepelným mostům a vniknutím myší a kun do izolace. Navíc jim ani tolik nechutná J. Izolační vrstva je též velice lehká (při 30 mm tloušťky činí pouze cca 2,5 kg/m2), proto dochází k nízkému statickému zatížení zateplovaných konstrukcí.


Principem stříkané pěny je nástřik směsi dvou tekutých složek na různé povrchy s cílem zajistit tak především tepelnou izolaci. Směs po dopadu na povrchy okamžitě reaguje a ze skupenství tekutého se stává skupenství pevné, přičemž směs mnohonásobně nabývá na objemu.
Izolační vrstva je též velice lehká (při 30 mm tloušťky činí pouze cca 2,5 kg/m2), proto dochází k nízkému statickému zatížení zateplovaných konstrukcí. Ideální proto k použití v nástavbách či půdních vestavbách na původním starém dome, kde se bojíme statického přetížení.
Pěny taktéž odpovídají nejpřísnějším požárně bezpečnostním požadavkům, nízký koeficient propustnosti par, což znamená paropropustnost par, princip difúzně otevřené izolace.
Historie PUR pěny 
Ačkoliv stříkaná PUR pěna, jak ji známe dnes, se začala aplikovat v devadesátých letech, kořeny sahají daleko hlouběji. Vynálezcem byl Otto Bayer, chemik, již na konci třicátých let začal vyvíjet polyuretan Během druhé světové války utekl z Německa do Ameriky, kde ve spolupráci s Davidem Eynonem vyprodukovali první PUR pěnu.
Nejdříve byl tento materiál používán pro vojenské a letecké účely. Postupem času se začal používat i v běžném průmyslu, hlavně v automobilovém. Trvalo to však více než dvacet let, do roku 1963, kdy postavil Fred Gusmer první specializovaný stroj pro nástřik polyuretanové izolační pěny a stala se široce využívána v procesech izolace domů.
Rozmach přišel po energetické krizi 1970, kde se začali hledat způsoby, jak vylepšit energetickou účinnost domovů. Přišli nové pokroky v technologii aplikací pěny, zlepšili se stroje, zdokonalily trysky i nové chemické složení směsi.
V osmdesátých a devadesátých letech se otevřela velká diskuze mezi společnostmi nabízející různé druhy pěnové izolace a marketingově se srovnávali rozdíly mezi pěnou s otevřenou buněčnou strukturou a se zavřenou buněčnou strukturou (difúzně otevřená a difúzně uzavřená).


Stříkaná izolace s uzavřenou buňkou byla navíc v USA přidána do seznamu požadavků při stavbách domů v zónách, kde hrozí zemětřesení a hurikány. Tento způsob zateplení zlepší stabilitu domu bez ohledu na geografickou polohu.
Dělení PUR pěny
Jako každý vynález začínala i PUR pěna s jedním typem, nyní se PUR pěny dělí prakticky do dvou skupin, na měkké a tvrdé.
Měkké pěny mají nižší difúzní odpor, tzn. jsou vhodné do difuzně otevřených skladeb opláštění bez použití parobrzdných materiálů tam, kde to okolní podmínky dovolují. Měkké pěny se používají na izolaci stěn, šikmých střech, stropů a podlah v novostavbách i rekonstruovaných objektech
Tvrdé pěny se používají tam, kde je vyžadována difuzní uzavřenost nebo výrazné omezení difuzního toku uvnitř konstrukce ideální pro použití na izolaci plochých střech, podlah a základů. 
Aplikace PUR pěny
Tloušťka izolantu se stanovuje individuálně pro každý objekt po konzultaci s technickým spe-cialistou, což by měl být jediný správný postup. Měkké pěny expandují a vyzrávají velice rychle až do tloušťky 20–30 cm. To umožnuje jejich aplikaci převážně v jedné vrstvě. U tvrdých pěn je proces expanze přibližně stejně rychlý, ale dosahují tloušťky jen 1,5–5 cm. Aplikují se proto ve více vrstvách podle požadované tloušťky izolace. Vyzrání jedné vrstvy do plné tvrdosti trvá řádově několik minut.
Stříkané pěny se na staveniště dodávají v sudech a k aplikaci se používá vysokotlaká technologie. O její napájení se stará agregát nebo připojení do rozvodné sítě s odpovídajícím chráničem. Materiál se předehřeje na předepsanou teplotu (v závislosti na konkrétním výrobku 15–35 °C) a pod vysokým tlakem se vyhřívanými hadicemi dopraví do aplikační pistole, pomocí níž se obě smíšené komponenty nanášejí. Samozřejmostí je i ochrana pracovníků – aplikátorů –, kteří mají ochranné celotělové oblečení a dýchací přístroje. PUR pěny nejsou toxické, což výrobci deklarují hygienickými certifikáty.
Před aplikací se kontroluje teplota a vlhkost podkladu a okolí pro správné nastavení teploty aplikovaného materiálu. PUR pěny lze aplikovat i při nízkých teplotách do –15 °C. I když to není podmínkou z technologických důvodů, snaží se prováděcí firmy maximálně využít čas a aplikovat nástřik bez přerušení. Pro aplikátory je to fyzicky poměrně náročné, a proto pracují minimálně v dvoučlenném týmu a střídají se.CCa 130m2 zabere pracovníkům cca 8hodin práce.
Na kolik aplikace stříkané pěny vyjde peněz?
Nabídky sestavující dodavatelů podle náročnosti přístupu k nemovitosti, vybavenosti staveniště dostatečným příkonem, časovou náročností i komplikovaností terénu.
Samozřejmě zateplení PUR pěnou je zhruba o 1/3 dražší než zateplení vatou, ale je faktem, vyzkoušeno na vlastní kůži, že pěna opravdu vyplní každou skulinku, I tam, kde to nechcete :-DD Proč jsem tedy sama zvolila nástřik PUR pěny před vatou? Izolace pěnou by měla uspořit až 70% běžných nákladů na topení a v případě, že stejně jako já máte dům vytápěny elekřinou, to udělá samozřejmě docela balík. Doporučuji z vlastní zkušenosti nemovitost vybavit I krbem nebo krbovými kamny. Nejen, že krb nemovitosti dodá kouzlo , které vám třeba krb na biolíh nikdy dát nemůže, ale taktéž správně zvoleným krb s výhřevností spočítanou na m2 vaší nemovitosti docílíte měkkého tepla s okamžitým účinkem.
Samozřejmě účinek izolace podpoříte zateplením fasády nebo výměnou stávajících oken, ale o tom snad nemusíme vůbec diskutovat.